Peter Karstkarel en Leo van der Laan

Swichum

Dorp, Kerk en de Aytta's

Het kleine dorp Swichum is dit boek waard. Hoogtepunt is de opmerkelijke kerk, maar ook de geschiedenis van het dorp met de merkwaardige familie Aytta is fascinerend.

De mededeelzame Nicolaas en Catharinakerk staat centraal. De dertiende-eeuwse kerk behoort tot de vroegste bakstenen gebouwen van Friesland. Zij is nog net als romaans te karakteriseren en bij de restauratie kwam een prachtig rondboogvenster achter een steunbeer tevoorschijn. Een piscina, een weggewerkt poortje en twee grafkelders waren andere verrassingen die de restauratie opleverde. Kerk en toren laten allerlei prachtige rafels van de geschiedenis zien die na de zorgvuldige restauratie ten volle uitkomen.

In het boek krijgen bovendien de geschiedenis van het bijzondere dorp Swichum en zijn omgeving aandacht Daarin speelt de hoofdelingenfamilie Aytta een hoofdrol. De tastbare sporen, graf- en gevelstenen en een eminent setje gebrandschilderde glaasjes, zijn beperkt, maar de geschiedenis, vooral van Wigle van Aytta, is spannend Hij was in de turbulente zestiende eeuw een van Europa's belangrijkste rechtsgeleerden en adviseur van keizer Karel V en koning Filips II. Het historische beeld van Swichum, zijn kerk en zijn voornaamste bewoners en behuizingen wordt gecompleteerd met de Ayttastate en het eveneens verdwenen Aytta Godshuis.

Met ongeveer veertig afbeeldingen wordt tot op detail een kleurige kijk geboden op kerk,
dorp en de Aytta's.

(bron: http://www.nnbh.com/friesg4.htm)