Wigle?

En waar komt de naam Wigle nu eigenlijk vandaan? Een kleine speurtocht op het internet leert mij dat de naam Wigle als eerste opduikt als Fries voor de Latijnse naam Viglius. Deze Friese humanist en rechtsgeleerde leefde van 1507 tot 1577 en stond bekend als Wigle Aytta van Zwichem. In een boek van Peter Karstkarel en Leo van der Laan over het dorp Swichum (gelegen vlakbij Leeuwarden) komt Wigle Aytta van Zwichem uitgebreid aan de orde. Klik hier een korte beschrijving van het boek (bron: http://www.nnbh.com/friesg4.htm).

Klik hier voor meer informatie  "Wigle van Aytta van Zwichum" (bron: http://dutchrevolt.leidenuniv.nl/Nederlands/personen/v/viglius.htm).

Voor wie diegene die geļnteresseerd is in het wapen van Wigle Aytta van Zwichum, in Leeuwarden op het adres Weaze 30 zit op de zijgevel van het pakhuis een gevelsteen (bron: http://www.gemeentearchief.nl/gevelstenen.html ):

Weaze 30
pakhuis (zijgevel)
Tweedelige wapensteen met het blindgekapte wapen van Viglius (Wigle) van Aytta, omhangen met de tekenen, behorende bij de Orde van het Gulden Vlies. Latijns onderschrift "PLUS OULTRE" (steeds verder). Afkomstig uit de voorgevel van de Ayttastins, die vroeger op dit perceel stond en omstreeks 1906 is vervangen door het bestaande pakhuis. In 1991 gepolychromeerd.
XVIc
wapensteen 63 x 45 cm, tekststeen 14½ x 55 cm
zandsteen