(bron: http://dutchrevolt.leidenuniv.nl/Nederlands/personen/v/viglius.htm )

Aytta van Zwichem, Wigle van


Barrahuys, Wirdum, 19 oktober 1507 - Brussel, 18 mei 1577

Wigle Aytta van Zwichem, vooral bekend onder zijn Latijnse naam Viglius. Fries humanist en rechtsgeleerde, lid van de Raad van State en Geheime Raad, aanvankelijk voorstander van het beleid van koning Filips II maar geleidelijk opterend voor een nationale politiek.

Grafmonument

Viglius' grafmonument bevindt zich in de Nicolaas-kapel in de Sint-Baafskathedraal te Gent.

Lijfspreuk

Vita mortalium vigilia

Wapenschild

Zijn wapen toont een tarweschoof.

Literatuur

Van der Aa: A, 142-144; BWN VIII, 837-855 (F. Postma); NNBW II, 46-52 (S.P. Haak)

Viglius van Aytta : de jaren met Granvelle, 1549-1564 / Folkert Postma. - Zutphen : Walburg Pers, cop. 2000. - 360 p. : ill. ; 25 cm
Met lit. opg., index. ISBN 90-5730-097-4

Viglius van Ayttas kirchenpolitische Haltung in den Niederlanden unter Maria von Ungarn und in der Frühzeit Philipp II (bis 1566) / von Folkert Postma. In: Herrschaft und Verfassungsstrukturen im Nordwesten des Reiches / hrsg. von Bernhard Sicken: (1994), P. 179-204.

Viglius van Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht (1535-1537) / Regina Maria Sprenger. - Nijmegen : Gerard Noodt Instituut, 1988. - IX, 415 p. : facs. ; 24 cm. Op omslag: Viglius von Aytta. - Proefschrift Nijmegen. - Met lit. opg., reg. en samenvattingen in het Nederlands, Engels en Frans. ISBN 90-71478-06-8

Viglius van Aytta als humanist en diplomaat (1507-1549) / door Folkert Postma. - Zutphen : Walburg Pers, 1983. - 239 p. : ill. ; 24 cm. Ook verschenen als proefschrift Groningen. - Met Summary. - Met lit. opg., index. ISBN 90-6011-190-7. Het tweede deel van Viglius’ biografie verschijnt in mei 2000.

Rond Viglius van Aytta : enige brieven van zijn hand en enige opstellen / E. H. Waterbolk. - Ljouwert/Leeuwarden : Fryske akademy, 1980. - 103 p. : ill. ; 23 cm. - (Fryske Akademy ; nr. 587). ISBN 90-6171-587-3

Vigliana : bronnen, brieven en rekeningen betreffende Viglius van Aytta / uitgeg. en ingel. door E.H. Waterbolk m.m.v. Th.S.H. Bos. - Grins [Groningen] : Frysk Ynstitút en Historisch Instituut R.U., 1975. - IX, 132 p. : ill. ; 24 cm. - (Estrikken, ISSN 0921-7657 ; 50). Bevat ook tekst in het Fries en Latijn. - Met portr. op de omslag. - Bevat ook tekst van Viglius ab Aytta.

Een feestelijke brief in een gespannen sfeer / E.H. Waterbolk. - [Leeuwarden : Noordelijke Leergangen], [1971]. - 29 p. ; 20 cm. - (Fryske Akademy ; 408) Lezing ter gelegenheid ... onder auspiciën van de Fryske Akademy te Leeuwarden.

Wigle van Aytta van Zwichem, hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver / door B.H.D. Hermesdorf. - Leiden : Brill, 1949. - [8], 111 p. : portr. ; 24 cm. Index.

Het humanisme en de rechtswetenschap in de Nederlanden : Nicolas Everaerts (1462-1532), Wigle van Aytta (1507-1577), Gabriel vander Muyden (1500-1560), Jacob Reyvaert (1535-1568), Mattheus van Wesembeke (1531-1586) / door René Dekkers. - Antwerpen [etc.] : De Sikkel [etc.], 1938. - XIX, 272 p. : ill. ; 24 cm. - (Vlaamsche rechtskundige bibliotheek ; [19]). Lit. opg. - Reg.: p.266-272.

Viglius van Aytta van Zuichem : sa vie d'etude (1507-1542) / Jules Lambert. - Louvain : [s.n.], 1934. - 249 p. : ill. ; 29 cm. Proefschrift Leuven. - Met lit. opg.

Wigle fen Aytta en de biddelmûnts / G.A. Wumkes. - Snits [Sneek] : De motor, [1913]. - [5] p. ; 22 cm. Uit: Yn ús eigen Tael; 5e jrg. no. 4.

Iets over Wigle van Aytta van Zwichum, zijne munt- en penningverzameling en de gedenkpenningen met zijne beeltenis / [S. Wigersma Hz.]. - Amsterdam : Müller, 1905. - 44 p., 3 bl. pl. : ill. ; 24 cm. Uit: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor munt- en penningkunde; jrg. 13, afl. 1, (1905).

Autographen uit het archief van het kasteel Den Bramel (te Vorden) / J.G. Frederiks. - [Zutphen], [1875].

Voorlezing over brieven van Jochem Hoppers aan Wigle Aytta, 1554-1561 / H.W. Tydeman ; met eenige aanteekeningen vermeerderd uitgeg. door J. Dirks. - Workum : H. Brandenburgh, 1863. - 38 p. ; 23 cm. Overdr. uit: De vrije Fries; N.R., dl. 4, stuk 2.

Mémoires de Viglius et d'Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas / avec notices et ann. par Alph. Wauters. - Bruxelles : Heussner ; La Haye : Nijhoff, 1858. - XXIV, 392 p. ; 8'. - (Publications de la Société de l'Histoire de Belgique. 1re série, XVIe siècle ; 2) (Collection de mémoires relatifs à l'histoire de Belgique)